14 augusti 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Hur uppfattas välfärdsjobben?

Medarbetare i kommuner och landsting är de mest engagerade och
motiverade på arbetsmarknaden. De anser sig ha meningsfulla arbeten och ser fram emot att gå till jobbet. Trots detta anser de anställda att
kommuner och landsting som arbetsplatser och arbetsgivare betraktade har ett rykte om sig att vara sämre än exempelvis privata sektorn.

En jämförelse mellan sektorerna visar bland annat att:

  • De anställda i kommuner och landsting anser i högre grad än i privat sektor att deras arbete är viktigt och meningsfullt.
  • Kommuner och landsting har de mest motiverade medarbetarna
  • Det är också i kommuner och landsting som medarbetarna tydligast ser betydelsen av vad de gör och till största del ser fram emot att gå till arbetet

Små skillnader i hur man upplever arbetsförhållande

Skillnaden mellan hur medarbetarna upplever sina arbetsförhållanden är mycket liten mellan privat och offentlig sektor. Arbetsbelastningen anses generellt vara högre i offentlig sektor samtidigt som den fysiska arbetsmiljön upplevs som bättre

Utveckla ledningen ett förbättringsområde

Självklart finns det flera utvecklingsområden där kommuner och landsting kan utvecklas och bli bättre som arbetsgivare. Flera medarbetare uttrycker missnöje med ledningen på sina arbetsplatser. Det är också fler än i privat sektor som upplever att de har en hög arbetsbelastningen och känner stress och trötthet efter sin arbetsdag. Det finns således flera utmaningar som är angelägna att ta tag i om man även i framtiden vill vara med och konkurrera om de allra bästa medarbetarna

Sveriges viktigaste jobb finns i kommuner och landsting

Undersökningen visar dock tydligt att de som jobbar i kommuner och landsting med all rätt bör känna stolthet över sina arbetsplatser och det arbete som utförs. För det är ändå så att deras motivation och engagemang i sina jobb bekräftar att de har Sveriges viktigaste jobb.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!