25 mars 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Jobb som engagerar

Kommuner och landsting har de mest engagerade och motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden.

Anställda i kommuner och landsting svarar i högre utsträckning än anställda i både privat och statlig sektor att:

  • arbetet är viktigt och betydelsefullt
  • de känner sig motiverade i sitt arbete
  • de ser fram emot att gå till jobbet.

Högst engagemang i kommuner och landsting

Mycket tyder på att engagerade medarbetare är en av de främsta framgångsfaktorerna för en organisation. Engagerade medarbetare är beredda att ”göra det lilla extra” om det behövs, tar extra ansvar och vill utveckla verksamheten.

Engagemanget innebär att medarbetarna i någon mån förverkligar sig själva och därmed upplever personlig utveckling i arbetet. Detta är bra för den enskilde medarbetaren men också för arbetsgivarna och i slutändan kunderna eller medborgarna.

I Svenskt kvalitetsindex sammanställning över engagemanget i de olika sektorerna hamnar kommuner och landsting högre än övriga sektorer.

Det är inte orimligt att tro att en stor del av det engagemang som medarbetare inom kommuner och landsting känner i sitt arbete grundar sig i att arbetena till stor del går ut på att ge stöd och service till andra människor. Att bota sjuka, lära barn läsa och ta hand om äldre människor bidrar självklart till att medarbetarna känner att deras jobb är både viktigt och meningsfullt. Medarbetare i kommuner och landsting anger i större utsträckning än i privat och statlig sektor att deras arbete känns viktigt och meningsfullt.

Arbetsmarknadens mest motiverade medarbetare

Kommuner och landsting har också de mest motiverade medarbetarna på arbetsmarknaden. Det är också i kommuner och landsting som medarbetarna tydligast ser betydelsen av vad de gör och till största del ser fram emot att gå till arbetet.

Även om skillnaden mellan sektorerna inte är speciellt stor är det ändå något fler av de anställda i kommuner och landsting som ser fram emot att gå till arbetet än vad det är bland de privatanställda.

Att känna drivkrafter eller motivation i arbetet är positivt för såväl verksamheten som medarbetaren. En hög motivation och en positiv känsla när man går till jobbet ger goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, utvecklas och bidra till utveckling av verksamheten.

Man kan anta att motivationen påverkas positivt av att ha ett arbete som ständigt bjuder på nya utmaningar och även inom detta område uppvisar kommuner och landsting bättre resultat än arbetsmarknaden i övrigt. Speciellt nöjda med utmaningarna i arbetet är landstingets anställda.

Fakta


Diagram

Klicka på bilden för att ladda ner den i ett större format

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!