3 september 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Vem jobbar i kommuner och landsting?

Sveriges kommuner och landsting sysselsätter idag cirka 1,1 miljoner
personer. Det motsvarar cirka 25 procent av arbetsmarknaden. En
betydande majoritet av dessa, 80 procent, är kvinnor. Medelåldern, för
både män och kvinnor, är 46 år.

Kommuner och landsting har en stor andel högutbildade medarbetare. Nästan hälften av de anställda inom kommunerna och närmare 70 procent av de anställda inom landstinget har minst en eftergymnasial utbildning. Inom den privata sektorn är det bara lite drygt 30 procent. Bara den statliga sektorn har en större andel vilket framförallt beror på att de har många anställda med forskarutbildning.

Vilka är de vanligaste jobben?

De tre vanligaste yrkena inom kommunerna är undersköterska, förskolelärare och barnskötare. Tillsammans står dessa tre personalgrupper för ca 40 procent av det totala antalet anställda inom kommunen. Flest kvinnor arbetar som undersköterskor och förskollärare medan männen främst arbetar som lärare på grund- och gymnasieskolan.

De vanligaste yrkena inom landstinget är sjuksköterska, undersköterska och administratör. Kvinnor arbetar i störst utsträckning som sjuksköterskor och undersköterskor medan männen arbetar som överläkare och sjuksköterskor.

Vem är chefen?

Av alla som jobbar inom kommun och landsting är cirka 38 000 chefer. 66 procent av alla chefer är kvinnor. I likhet med övriga arbetsmarknaden är det vanligare att chefen är en man ju högre upp i hierarkin man kommer. Cirka 40 procent av alla chefer inom kommun och landsting är 55 år eller äldre.

Fakta

Andelen kvinnliga och manliga chefer 2010

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!