12 april 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Rapporter/prognoser Sveriges Viktigaste Jobb

Här presenterar vi de rapporter som SKL har tagit fram inom satsningen Sveriges Viktigaste Jobb. Välkommen att ladda ner rapporterna.

Sveriges viktigaste jobb engagerar

De mest engagerade medarbetarna finns i kommuner och landsting. Men många har svårt att släppa tankarna på jobbet när de är lediga. (2016)

Om heltid i välfärden

Idag arbetar många anställda i kommuner och landsting deltid. Om fler medarbetare börjar arbeta heltid kan vi minska rekryteringsbehoven. (2015)

Här finns Sveriges viktigatse jobb

Det behövs ungefär en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023 om inga förändringar görs i arbetssätt och bemanning. (2015)

Här finns Sveriges viktigatse jobb

Framtidsjobben finns i skolan. Vi har kartlagt skolhuvudmännens behov av lärare i olika ämnen. (2014)

Förhoppningar och farhågor

Det behövs ungefär 235 000 nya medarbetare i vården och omsorgen fram till 2023. (2014)

Här finns Sveriges viktigatse jobb

Unga är en viktig unga målgrupp när nya medarbetare ska anställas. Därför är det nödvändigt att veta vad de
tycker om välfärdsjobben. (2013)

Förhoppningar och farhågor

Unga förknippar inte välfärdsjobben med goda karriärmöjligheter. Hur ser det ut i kommuner och landsting och vad kan arbetsgivarna göra? (2013)

Här finns Sveriges viktigatse jobb

Unga förknippar inte välfärdsjobben med en bra lön. Hur ser det ut i kommuner och landsting och vad kan arbetsgivarna göra? (2013)

Här finns Sveriges viktigatse jobb

Unga förknippar inte välfärdsjobben med bra arbetsmiljö. Hur ser det ut i kommuner och landsting och vad kan arbetsgivarna göra? (2013)

Förhoppningar och farhågor

Vad tycker medarbetare i kommuner och landsting om sina jobb? Det finns ingen entydig bild, sektorn har en miljon medarbetare i hundratals olika yrken som verkar på tusentals arbetsplatser. (2011)

Förhoppningar och farhågor

För att kunna attrahera medarbetare med intresse och potential för chefskap, behöver vi bättre förstå hur de ser på en framtida chefsroll i kommunal sektor. (2011)

Förhoppningar och farhågor

Tidning för gymnasie- och högstadieelever. Idrottslärare och ekonom är några av de jobb som elever vid Huddingegymnasiet tycker verkar roligast.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!