5 december 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Magasin Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges ungdomar tycker att välfärdsjobben är spännande och meningsfulla.

Idrottslärare, ekonom, och kurator är några av de jobb som elever vid Huddingegymnasiet utanför Stockholm tycker verkar roligast. I magasinet Sveriges Viktigaste Jobb kan du även läsa om ett antal unga personer som har en sak gemensamt - de arbetar alla i välfärden.

Marina är en av landets första civilingenjörer i medicinsk teknik, Mattias och Micke som är undersköterskor på Östersunds sjukhus, planarkitekten Sofia i Kristinehamns kommun och många fler.

Ladda ner eller beställ

Magasin Sveriges Viktigaste Jobb

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!