12 juni 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Om fler jobbar mer - heltidsfrågan i välfärden (2015)

Om inga förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning skulle det behövas över en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. Det finns mycket som arbetsgivarna själva kan göra för att möta rekryteringsutmaningen, bland annat uppmuntra fler att jobba mer.

Idag arbetar många anställda i kommuner och landsting deltid. Om fler medarbetare skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven minska. Fler heltidsarbetande i kommuner och landsting skulle också bidra till ökad jämställdhet och mer attraktiva jobb.

Men heltidsfrågan är komplex. Det kan vara en utmaning att matcha patienters och brukares behov av service hela dygnet, med medarbetarnas önskemål om arbetstidsförläggning.

I denna rapport belyser vi olika perspektiv av heltidsfrågan. Vi redovisar heltidsutvecklingen i landets kommuner, vi jämför utvecklingen mellan arbetsgivare i olika sektorer och vi lyfter fram framgångsfaktorer i arbetet med att skapa fler heltider.

Ladda ner rapporten

Rapport: Heltidsfrågan i välfärden

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!