15 mars 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges viktigaste jobb engagerar (2016)

De mest engagerade medarbetarna finns i kommuner och landsting. De upplever sina arbeten som viktiga och meningsfulla och de känner sig också mer motiverade än anställda på övriga arbetsmarknaden.

Arbetsplatserna i kommuner och landsting står sig bra i jämförelse med andra arbetsgivare i andra sektorer. Det beror både på att jobben i sig är menings­fulla och engagerande, men också på att arbetsgivarna är bra på att tillvarata och utveckla medarbetarnas engagemang och arbeta systematiskt med styr­ningen och arbetsmiljön.

Dock finns det utmaningar när det gäller till exempel karriärmöjligheter, ledarskap och den psykosociala arbetsmiljön. I den här rapporten presenteras därför goda exempel och förslag på åtgärder för att förbättra detta.

Vi hoppas att den ska inspirera i fortsatt arbete.

Ladda ner rapporten

Rapport: Sveriges viktigaste jobb engagerar

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!