15 april 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Exempel på hur Sveriges viktigaste jobb engagerar

Här presenterar vi några exempel på kommuner och landsting som arbetat framgångsrikt med att förbättra arbetsmiljön, visa karriärvägar och skapa attraktivare arbetsplatser. Exemplen är hämtade ur rapporten "Sveriges viktigaste jobb engagerar".

Centralsjukhuset i Karlstad

Centralsjukhuset i Karlstad jobbar utifrån ett arbetssätt som kallas patientnärmre vård och kännetecknas av en levande värdegrund, innovativt arbetsklimat, en organisation i utveckling, ett välfungerande arbetsteam och närvarande ledarskap.

Karlstad: Prisbelönt arbete med patienten i fokus

Region Gävleborg

Region Gävleborg mäter sedan 2011 regelbundet motivation, ledning och styrning genom HME-enkäter. Arbetet har en tydlig koppling till regionens kvalitetsarbete och tack vare sin goda arbetsmiljö har de fått SUntarbetslivspris.

Region Gävleborg: Arbetsmiljön i verksamhetsstyrningen

Lerum kommun

I Lerum kommun delar Ann Blom och Karin Persson på ledarskapet och ser på så vis till att stötta och utveckla varandra i det dagliga arbetet. 2014 utsågs de till Årets Offentliga Chefer.

Lerum kommun: Ledare som får chefer att växa

Landstinget Sörmland

Landstinget Sörmland erbjuder sedan hösten 2013 medarbetare coachande samtal och webbaserad jobbmatchning. Projektet ska uppmuntra till intern rörlighet och karriärutveckling.

Landstinget Sörmand: Intern karriärbyrå

Bromma

På ett LSS-gruppboende i Bromma är sjukfrånvaron mycket låg, en procent, trots att arbetet kan vara psykiskt påfrestande. Detta är möjligt genom inrättande av flexscheman och gediget arbete med den psykosociala arbetsmiljön.

Bromma: Flexibilitet och inflytande - nyckel till trivsel

Piteå kommuns Städenhet

Inom Piteå kommuns Städenhet har man drivit ett projekt med ökad delaktighet och inflytande och minskat sjukfrånvaron kraftigt.

Piteå kommun: Arbetsmiljöförbättringar genom delaktighet

Bra arbetsgivare skapar bra verksamheter

I rapporten Bra arbetsgivare skapar bra verksamheter kan du läsa mer om arbetsgivarpolitiken som ett av de viktigaste styrinstrumenten för att nå framgång i verksamheterna.

Rapport: Bra arbetsgivare skapar bra verksamheter (2016)

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!