10 juni 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden – Hur möter vi rekryteringsutmaningen? (2015)

Framtidsjobben finns i välfärden! Mer än en miljon människor arbetar med  skola, vård, omsorg, stadsplanering, miljöfrågor och andra viktiga välfärdsverksamheter. Ungefär en tredjedel av dessa uppnår pensionsålder inom tio år samtidigt som andelen äldre och barn i befolkningen ökar.

Om inga förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning skulle det behövas över en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023.

Utsikterna att få jobb är särskilt goda för yrkesgrupper som exempelvis läkare, sjuksköterska, chefer samt lärare i grundskola, förskola och gymnasieskola. Störst är behovet av undersköterskor i äldreomsorgen. Möjligheterna att få jobba med vård och omsorg samt skola och förskola kommer att vara stora i hela landet.

Det finns mycket som arbetsgivarna själva kan göra för att påverka både storleken på rekryteringsbehovet och möjligheten att rekrytera rätt personer. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har formulerat nio strategier som välfärdens arbetsgivare kan använda på olika sätt för att möta rekryteringsutmaningarna. I rapporten visar vi hur två av dessa, "Låt fler jobba mer" och "Förläng arbetslivet", kan minska rekryteringsbehoven med över 20 procent – 115 000 personer.

Vi hoppas kunna inspirera till fortsatt viktigt arbete.

Ladda ner rapporten

Rapport: Sveriges Viktigaste Jobb finns i välfärden

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!