Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Rekryteringsbehov hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling. Fler behöver vård men samtidigt blir fler friska eller kan leva längre med sjukdom tack vare nya behandlingsmetoder och nya läkemedel som gör vården effektivare.

Du kan få hjärtan att slå

För 20 år sedan dog över 30 procent av de som drabbats av hjärtinfarkt inom 28 dagar. I dag är siffran nere på 12 procent. Det är bara ett exempel på hur vården dramatiskt har förbättrats. Effektivare vård kan göra att behovet av personal minskar.

Stor efterfrågan på specialister

Antalet utexaminerade läkare ökar successivt de närmaste åren från 1000 till cirka 1500 per år. De flesta läkare blir så småningom specialistläkare. Under en period har Sverige inte utbildat tillräckligt med läkare. Därför har många specialistläkare med utbildning från andra länder rekryterats. Socialstyrelsen utfärdade knappt 2000 legitimationer år 2008. Av dessa hade ungefär 50 procent fått sin utbildning i Sverige, 40 procent i annat EU-land och cirka 10 procent i ”tredje land”.

Under de närmaste tre åren kommer cirka 1 400 läkare årligen att bli färdiga specialistläkare. För att trygga behovet skulle antalet behöva vara något högre. En utmaning för arbetsgivarna är att få läkarna att välja att specialisera sig inom områden där efterfrågan är störst, till exempel allmänmedicin och psykiatri.

Överskott på sjuksköterskor

När allt fler lever längre behöver antalet sjuksköterskor inom de kommunala verksamheterna öka med 4 000 fram till 2022. Om man även tar hänsyn till att cirka 7 000 går i pension kommer det totalt sett att behövas 11 000 nya sjuksköterskor till kommunerna. Inom landstingen är det totala rekryteringsbehovet av sjuksköterskor 27 000 inom en tioårsperiod.

Varje år examineras 4 200 nya sjuksköterskor. Av dessa börjar 95 procent jobba inom hälso- och sjukvården eller äldreomsorgen. Det innebär ett inflöde från utbildningen med knappt 4 000 sjuksköterskor årligen, det vill säga 40 000 sjuksköterskor på tio år. Ungefär 75 procent av de nyexaminerade sjuksköterskorna kommer att behövas i hälso- och sjukvården och 25 procent i äldreomsorgen. Tillgången på grundutbildade sjuksköterskor överstiger alltså efterfrågan fram till 2022.

Efterfrågan på specialistsjuksköterskor väntas öka

När det gäller tillgången på specialistsjuksköterskor är prognosen mer osäker. De senaste åren har det varit svårt att rekrytera specialistsjuksköterskor, särskilt med inriktning på till exempel psykiatri, narkos, intensivvård, operation och röntgen. Många yrkesverksamma specialistsjuksköterskor är 50-59 år och kommer att gå i pension inom den närmaste tioårsperioden. Det finns mycket som talar för att behovet av specialistsjuksköterskor kommer att kvarstå.

Fler undersköterskor kommer att behövas i vården

Undersköterskor utbildas dels i gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram, dels inom vuxenutbildningen. På senare år har merparten av de nyutbildade undersköterskorna kommit från vuxenutbildningen. Där slutför varje år cirka 8 500 elever sina studier. På gymnasiets omvårdnadsprogram är motsvarande siffra cirka 3 200. Dessa nya undersköterskor rekryteras till både äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.

Behovet av undersköterskor kommer successivt att öka under tioårsperioden eftersom allt fler lever längre. Det gäller både i kommunernas äldreomsorg och i landstingen. I landstingen finns en stor andel undersköterskor som är äldre än 50 år. Pensionsavgångarna blir därför stora de kommande åren, cirka 1 800 per år. Utöver det räknar landstingen med att behovet av nya undersköterskor ökar med cirka 700 personer per år.

Lagom med sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Tillgången på sjukgymnaster och arbetsterapeuter motsvarar efterfrågan. Precis som på flera andra områden kan situationen se olika ut i landet.

Fakta

Rekryteringsbehov inom Hälso- och sjukvård mellan 2013-2022
 Anställda 2013Anställda 2022Pensioneringar 2013-2022Rekryteringsbehov 2013-2022
Arbetsterapeut4 0005 0001 0002 000
Barnmorska6 0007 0002 0003 000
Biomedicinsk analytiker7 0008 0002 0003 000
Dietist1 0001 000100100
Logoped1 0001 000200200
Läkare34 00038 0008 00012 000
Psykolog5 0005 0001 0001 000
Psykoterapeut400500300400
Fysioterapeut/ Sjukgymnast7 0008 0001 0002 000
Sjukhustekniker, lab-arbete2 0002 0001 0001 000
Sjuksköterska80 00089 00018 00027 000
Socialt och kurativt arbete5 0006 0002 0003 000
Undersköterska m.fl49 00056 00018 00025 000
Vårdadministratör17 00019 0007 0009 000
Övrigt rehabiliteringsarbete2 0002 0001 0001 000

Läs mer

Källor

Socialstyrelsens rapport Hjärtinfarkter 1990-2013 (2014).

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!