Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Från bilar till människor – männens väg till vården

Två frågor till Sören Johansson, projektledare på Arbetsförmedlingen i Trollhättan.

Före detta Saab-anställda män omskolar sig till vård- och omsorgsyrken. Vilka viktiga erfarenheter har gjorts?

Det har blivit tydligt att väldigt många hade det här intresset och ville jobba med människor. Många som gått och närt en dröm om att få göra något annat i livet tog nu den möjligheten, som underlättades av bidrag från EU:s Globaliseringsfond. Den äldste är 57 år och har påbörjat en sjuksköterskeutbildning.

Vad tycker arbetsgivarna?

Arbetsgivarna har varit väldigt positiva och anställt många av de som studerar redan under utbildningen. Många har tyckt att det är bra att få erfarna medarbetare som vet hur det fungerar på en arbetsplats.

Fakta

Från Saab till vård- och omsorgsjob

Efter Saabs konkurs i Trollhättan 2011 har ett hundratal män omskolat sig på Komvux till arbeten inom vård och omsorg, särskilt psykiatri. Under projekttiden har hälften av eleverna i vissa klasser på Komvux i Trollhättan varit män.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!