Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Bättre omsorg med engagerade och stolta medarbetare

Kan det vara så enkelt att om man verkligen lägger fokus på de äldres
behov och önskemål så kan verksamheten bli både bättre och billigare? Hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall tror det.

De har omorganiserat sin verksamhet utifrån medarbetarnas expertkunskaper om de äldres individuella behov. Hittills ser det ut som om de har rätt.

– Vi behöver nya arbetssätt för att möta framtidens utmaningar. Allt fler äldre behöver hemtjänst, och pensionsavgångarna gör att vi behöver anställa nya. Då gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare. Det säger Åsa Swan, verksamhetsutvecklare inom Sundsvalls kommuns socialtjänst, som ser fördelar med det nya arbetssättet även ur ett större rekryteringsperspektiv.

Trots många år av hård budgetstyrning och mängder av datoriserade stödsystem blev hemtjänsten inte billigare, och det var svårt att mäta hur bra kvaliteten var. Men känslan hos både personal och ledning var klar, det borde kunna fungera betydligt bättre för både kunder och personal.

Personalen omorgansierade verksamheten

Medarbetarna vid hemtjänsten i Skönsmon i Sundsvall fick ledningens mandat att omorganisera verksamheten utifrån sin expertkunskap om de äldres individuella behov. Under fem veckor gjorde personalen en grundlig kartläggning av behov och önskemål och kom fram till att mycket av deras arbetstid gick åt till sådant som egentligen inte hade något värde för de äldre. Till exempel var det bara 3 procent av larmen som handlade om sjukdom eller att någon ramlat, medan 16 procent av larmen var av typen ”Var är personalen? De skulle ha varit här nu. ”Det brukarna sa var egentligen så enkelt som ”Ge mig det stöd jag behöver, så att jag kan klara mig själv och leva ett bra liv”.

Nytt arbetssätt ger resultat

Sedan dess har personalen, tillsammans med kunderna, utvecklat ett nytt arbetssätt och resultatet har inte låtit vänta på sig. De äldre är tryggare, lugnare och nöjdare. Personalens arbetsglädje har ökat, stressen minskat och känslan är att också korttidsfrånvaron har minskat.
Utan personalens stora engagemang hade förändringen inte varit möjlig.

Fakta

Medarbetare i Sundsvalls hemtjänst i Skönsmon har själva omorganiserat
sitt arbete utifrån de äldres behov.

Det nya arbetssättet har minskat antalet personer runt varje hemtjänstanvändare från ca 25 per månad till ett tiotal. Högsta antal individer hos en användare minskade från 58 till 20. Resultatet är färre larm, nöjdare hemtjänstanvändare och nöjdare medarbetare. Nu sprids arbetssättet vidare till kommunens övriga hemtjänstgrupper.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!