Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Utnyttja tekniken

Tänk nytt, smart och tekniskt. Inom vården och omsorgen finns stor potential för innovativa lösningar. Genom att utveckla bättre och effektivare verksamhet kan rekryteringsbehovet påverkas och tekniskt välutbildad arbetskraft lockas till sektorn.

Kommuner, landsting och regioner ska ligga främst när det gäller att utnyttja teknikutvecklingen.

Vård och omsorg kan erbjudas på nya sätt

Till exempel kan:

  • patienter och anhöriga ges större möjlighet att själva sköta provtagning, rapportera in hälsodata och sköta viss behandlin
  • rehabiliteringsstöd efter enklare operationer ges via videokonferenssystem
  • vissa diagnoser eller behandlingar ges på distans, till exempel kan logopeder distansbehandla patienter med tal- och röststörningar, och läkare ställa diagnoser med hjälp av röntgenbilder på länk
  • olika appar och trådlösa kroppssensorer mäta och kontrollera vår hälsa
  • telemedicin utnyttjas för snabbare vårdprocess och tillgång till specialist utan resor
  • teknikutrustade mobila hembesöksteam innebära färre akutmottagningsbesök för sjuka äldre

Genom e-hälsotjänster kan invånarna använda dator, mobil och surfplatta för bättre och mer individanpassad vårdkontakt.

Teknikstöd inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen underlättar teknikstöd för äldre att bo hemma längre och för personalen att kunna arbeta effektivt där de mest behövs. Teknikstödet är till exempel digitala trygghetslarm kopplat till GPS, produkter för fjärrstyrning, minneskalendrar, medicinpåminnare, tillsynskameror med sensorer och olika former av anpassade datorer, fjärrkontroller, mobiltelefoner och bildtelefoner. IT-stöd underlättar också för personalen att administrera omsorgen.

Vi kan utföra fem tillsyner på kontoret i stället för en på plats, vilket ger oss mer tid. De äldre tycker det är positivt med mindre spring hos dem,

Åsa Löving om e-hemtjänst i Västerås.

Potentialen för att utveckla ny och bättre välfärdsteknologi inom äldreomsorgen är stor, enligt Hjälpmedelsinstitutets kartläggning. SKL samarbetar med IT & Telekomföretagen för att påskynda användningen av välfärdsteknologi.

Ladda ner strategierna

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!