31 augusti 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Rekryteringsstrategier

De närmaste årens stora rekryteringsutmaningar innebär betydande möjligheter. Kloka arbetsgivare ligger steget före och utvecklar nya arbetssätt som kommer både brukare och medarbetare till gagn.

För att möta rekryteringsutmaningen i välfärdssektorn har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram nio strategier. Det handlar inte om att välja en av strategierna, utan arbetsgivare behöver använda en palett av åtgärder, förhållningssätt och nytänkande som tillsammans påverkar rekryteringsbehoven och utvecklar kommuner och landsting till än mer attraktiva arbetsplatser.

Rekryteringsstrategier för välfärden

Rekryteringsstrategier

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!