23 februari 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Använd kompetens rätt

Vem ska egentligen göra vad? Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och effektivast samhällsservice. När verksamheterna utvecklas måste yrkesrollerna hänga med. Genom att organisera arbetet annorlunda kan både personal och verksamhet utvecklas och resurser användas effektivt.

På flera håll krävs nytänkande om vem som gör vad gällande innehållet i olika yrken. Arbetsgivarna måste utveckla arbetsfördelningen mellan olika yrkesgrupper och använda rätt kompetens till rätt uppgifter. Verksamheterna kan utvecklas genom:

Nya eller förändrade yrkesroller

Lokalstrateg och logistiker är exempel på nya funktioner. Patienternas kontakt med vården kan förbättras via exempelvis patientlotsar och kontaktsjuksköterskor i cancervården.

Mer samarbete

Genom att jobba mer tillsammans tas kompetens bättre tillvara, till exempel vid gemensam lektionsplanering i skolan samt arbete i multidisciplinär team inom vården och omsorgen.

Annorlunda specialistförsörjning

Kommuner kan dela på spetskompeten inom exempelvis samhällsbyggnad och teknik.

Mer patientmedverkan

Dagens pålästa medborgare skapar förutsättninga för ökat patientinflytande. Vissa grupper, som njur- eller diabetespatienter, kan sköta mer själva och erfarna patienter och brukarorganisationer kan användas som resurs.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!