23 februari 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Bredda rekryteringen

Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd. I många verksamheter är könsfördelning ojämn och mångfalden kan öka, till exempel kan nyanländas kompetens tas tillvara bättre.

Bredda rekryteringen

I dag är färre än 10 procent av anställda inom vården och omsorgen män. Ino skola/förskola är siffran 18 procent, i enbart förskolan tre. Men var tredje un man kan tänka sig att jobba i sektorerna, enligt Ungdomsbarometern. De gäller att förändra bilden av att vissa yrken passar kvinnor eller män bäst. En jämnare könsfördelning och större mångfald ökar rekryteringspotentialen.

Förändra normer om vem som passar var utifrån kön

Ta vara på ungas intresse för jobben. Inspirera och informera, erbjud feriejobb, praktikplatser
och använd arbetslivsintroduktionsavtal.

Ta till vara nyanländas kompetens

Nyanländas kompetens kan tas tillvar bättre genom att korta vägen till arbetsmarknaden, exempelvis genom validering, praktik och kompletterande studier. Utbildad kompetens skulle
kunna rekryteras från andra länder, exempelvis ingenjörer.

Olika vägar in i yrket

Det finns behövs fler vägar in i yrkena än den traditionella utbildningen. I exempelvis läraryrket behövs distansutbildningar, komplettering med pedagogisk utbildning, utbildning i kombination med arbete och komplettering av behörighet. Snabbspår är ett sätt, som nu erbjuds för den som vill sadla om till lärare. Möjligheterna att byta yrke mitt i livet behöver bli större inom många yrken.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!