23 februari 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Förläng arbetslivet

Tiden i arbetslivet behöver bli längre. I dag är etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och medellivslängden är 82 år. Vi lever i genomsnitt 25 år längre än för hundra år sedan. Med fler år i yrkeslivet kan vi lättare klara välfärdens uppdrag.

Förläng arbetslivet

På hundra år har medellivslängden ökat från 57 år till nästan 84 för kvinnor och 80 för män. Man har rätt att arbeta till 67 men medelsvensken går i pension vid drygt 63 års ålder. Ändå både kan och vill många jobba längre – under rätt förutsättningar. Att inte fler gör det är inte bara ett problem för den enskilde individen, utan också i ett större kompetensperspektiv: viktiga resurser förslösas.

Attityder och kultur på arbetsplatserna

Signalera att medarbetare som uppnått pensionsålder är en viktig resurs, öppna upp för individuella lösningar och kompetensutveckla äldre medarbetare.

Seniormedarbetare

Ta till vara 65+ som seniorer, mentorer och vikarier.

Förbättra ingången för unga i yrkeslivet

Erbjud praktik, traineeprogram och yrkesintroduktionsavtal. Koppla samman utbildning och arbetsliv ännu bättre. Samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare spelar stor roll.

Främja god arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är avgörande för att medarbetare ska kunna jobba ett helt yrkesliv.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!