23 februari 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Skapa engagemang

Engagerade medarbetare som får ta ansvar på jobbet kommer bättre till sin rätt och bidrar mer till verksamhetens utveckling. De blir också bättre ambassadörer för sitt jobb. Ju större engagemang och inflytande – desto större chans att medarbetare vill stanna och utvecklas på sin arbetsplats.

Skapa engagemang

Ungdomsbarometerns undersökning om ungas syn på välfärdsjobben visar att jobben anses meningsfulla och med stora möjligheter att både göra skillnad och träffa mycket människor. Det gäller särskilt vård-/omsorgs- och läraryrken.

Attityder och kultur

Skapa ett kreativt arbetsklimat och arenor för dialog, lärande och erfarenhetsutbyte. Känslan av sammanhang främjar hälsa och arbetsglädje. Jobbet ska kännas meningsfullt, begripligt och hanterbart.

Delaktighet

Låt medarbetarna vara med och påverka verksamhetens utveckling utifrån sin expertkunskap. Det kan utveckla arbetsorganisationen och ge såväl nöjdare kunder och brukare som bättre arbetsmiljö och lägre kostnader.

Ledarskap

Tydligt, närvarade ledarskap och regelbundna medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare är väsentligt för engagemang och arbetsglädje.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!