23 februari 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Underlätta lönekarriär

Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Bra prestationer ska belönas. På så sätt kan duktiga medarbetare sporras och bidra till att verksamheten utvecklas.

Underlätta lönekarriär

Arbetsgivarna behöver fortsätta att utveckla lönesättningsmodellen för att konkurrera om arbetskraften. I många fall behöver lönespridningen öka. Lönefrågan kräver särskild uppmärksamhet när konkurrensen om arbetskraften är hård.

Lokal lönebildning och individuell lönesättning

Verksamhetens prioriteringar och enskilda medarbetares insatser ska ge genomslag i lönesättningen.

Tydlighet i lönesättningen

I väl utvecklade samtal mellan chef och medarbetare synliggörs, med hjälp av tydliga lönekriterier, hur enskilda medarbetare bidrar till verksamhetens resultat, vilket även ska synas i lönesättningen. Individuella löner sätts utifrån prestation, ansvar och jobbets
svårighetsgrad.

Ökad lönespridning

För att stimulera till verksamhetsutveckling, engagemang och ökad måluppfyllelse behöver möjligheterna till såväl utveckling i arbetsuppgifter som i lön bli ännu bättre.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!