23 februari 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Utnyttja tekniken

En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare verksamhet och bättre kvalitet. Kommuner och landsting ska ligga i framkant vad gäller att utnyttja tekniken.

Utnyttja tekniken

Bevaka teknisk utveckling och innovation. Genom nya innovativa hjälpmedel
och robotar kan välfärdssektorn effektiviseras och förbättras. Det kan
till exempel bidra till att behovet av hemtjänst minskar och att äldre kan
bo hemma längre.

Låt behoven styra!

Utgå alltid från användarnas behov och nytta när man utvecklar IT-stöd. IT-systemens utveckling ska bidra till engagemang och ge resultat i verksamheten. Det förutsätter att man är strategisk i sina val av lösningar och uppföljning. På en modern och attraktiv arbetsplats
förväntar man sig också att lösningarna är mobila – att man kommer åt digitala verktyg och stöd via sin mobil eller läsplatta.

Höj den digitala kompetensen

Se till att medarbetare och chefer har den kompetens som krävs för att hantera en alltmer digitaliserad arbetsplats. Inom skolan behövs till exempel ett kompetenslyft för att fullt ut kunna använda digitala läromedel och ta vara på de pedagogiska möjligheter som nu öppnar sig.

Infrastruktur för lärande

Utveckla strukturer för kunskapsstyrning, e-lärande och smarta beslutstöd som gemensamt bidrar till högre kompetens, mer evidensbaserad praktik och ökad träffsäkerhet i beslutsprocesserna.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!