Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Strategier för rekryteringsutmaningen i skolan

De närmaste årens stora rekryteringsutmaningar innebär betydande
möjligheter. Kloka arbetsgivare ligger steget före och utvecklar nya
arbetssätt som kommer både barn, elever och medarbetare till gagn.

Här presenterar vi nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen i skolan och förskolan. Det handlar inte om att välja en av strategierna, utan arbetsgivare behöver använda en palett av åtgärder, förhållningssätt och nytänkande som tillsammans påverkar rekryteringsbehoven och utvecklar skolan och förskolan till än mer attraktiva arbetsplatser.

Strategierna är hämtade ur Så löser vi rekryteringsutmaningarna En rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola

Använd kompetens rätt

Vem ska göra vad och på vilket sätt inom förskolan och skolan? Det gäller att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns på bästa sätt – alla ska inte göra samma sak.

bredda rekryteringen

Män och kvinnor, inrikes och utrikes födda måste få bidra inom skola och förskola. I dag är andelen män i skolan och förskolan bara 18 procent.

låt fler jobba mer

Det är viktigt att de som vill ska kunna jobba heltid – och att de som frivilligt jobbar deltid uppmuntras att gå upp i tid.

Förläng arbetslivet

Tiden i arbetslivet behöver bli längre. I dag är etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och medellivslängden är 82 år.

Visa karriärmöjligheterna

En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten.

Skapa engagemang

Ju större engagemang och inflytande – desto större chans att medarbetare vill stanna och utvecklas på sin arbetsplats.

Använd kompetens rätt

Med teknikens hjälp och nya pedagogiska metoder kan digitaliseringen bidra till att kunskapsmål nås och göra skolan och förskolan till attraktivare arbetsplatser.

bredda rekryteringen

Tala väl om skolan! Visa hur intressant, utvecklande och betydelsefullt arbetet med barn och ungdomar är och ge unga chansen att prova på jobben.

Använd kompetens rätt

Bra lärare ska ha bra lön. Med en tydlig koppling mellan resultatförbättringar och löneutveckling uppmuntras skicklig skol- och förskolepersonal till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!