Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Rekryteringsbehov tandvård

Det är brist på tandläkare i delar av landet, särskilt utanför studieorter och storstadsområden. Det finns däremot tillräckligt med tandhygienister och tandsköterskor. Sammantaget beräknas att 1 100 nya personer varje år behöver rekryteras till tandvården.

Du bygger cykelbanor och elektroniska motorvägar

2013 arbetade sammanlagt 23 000 personer i tandvården. Av dessa var cirka 7 000 tandläkare, cirka 4 000 tandhygienister inom tandvården och 12 000 tandsköterskor.

Totalt beräknas 1 000 tandhygienister, 3 000 tandläkare och 6 000 tandsköterskor anställas mellan 2013-2022.

Fler blir tandläkare

Ungefär 200 tandläkare och 200 tandhygienister blir varje år klara med sin utbildning. Antagningarna till tandläkarutbildningen har successivt ökat från cirka 250 studenter år 2006 till cirka 320 år 2010. Antalet antagna på tandhygienistutbildningen beräknas vara oförändrad.

Bättre tandhälsa påverkar behovet av personal

Behovet av tandvårdspersonal styrs till viss del av befolkningens storlek. Bättre tandhälsa och ändrade tandvårdsvanor har också betydelse. En förändrad tandhälsa kan också påverka vilken typ av tandvård och tandvårdspersonal som efterfrågas.

Brist på tandläkare i glesbygd

Tillgången på tandsköterskor och tandhygienister är överlag i balans men varierar som för många andra yrkesgrupper över landet. Det är brist på tandläkare i vissa regioner, främst i norra delarna av Sverige och i glesbygd medan tillgången är bättre i storstadsregionerna. Mycket tyder på att det kommer att det även framöver kommer att vara svårt att rekrytera tandläkare till områden utanför storstäder och studieorter.

Fakta

Rekryteringsbehov inom vård- och omsorg samt socialtjänst mellan 2013-2022
 Anställda 2013Anställda 2022Pensioneringar 2013-2022Rekryteringsbehov 2013-2022
Tandhygienist4 0004 0001 0001 000
Tandläkare7 0008 0002 0003 000
Tandsköterska12 00013 0005 0006 000

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!