Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Stor efterfrågan på tandläkare

Tandläkare kommer att ha stora möjligheter att få jobb framöver om de väljer att arbeta utanför utbildningsorter och storstadsområden. I storstäder och på studieorterna kommer efterfrågan att vara mindre.

Ungas förbättrade tandhälsa kan leda till minskat behov av tandvård. Pensionsavgångarna i tandvården är dock stora. Under prognosperioden går ungefär var tredje anställd i tandvården i pension. Samtidigt har antagningarna till tandläkarutbildningen successivt ökat de senaste fem åren.

Totalt sett kommer det att vara balans mellan tillgång och efterfrågan på personal inom tandvården. Men på vissa håll, främst i glesbygden, kan rekryteringsbehovet överstiga tillgången på personal framförallt när det gäller tandläkare.

Sammantaget beräknas att 1000 nya personer varje år behöver rekryteras till tandvården.

Läs om jobbet som tandhygienist

Insatser för att möta kommande behov av tandläkare

  • Antalet utexaminerade tandläkare bör hållas på nuvarande höga nivå.
  • Tandläkare måste lockas att söka jobb utanför studieorterna.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!