12 maj 2017
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Om jobben i välfärden

Här finns filmer som beskriver varför jobben i välfärden är Sveriges viktigaste. Ladda ner filmerna och använd dem gärna på intranät, webbsidor och i sociala medier.

Film Vi gör skillnad

Ladda ner och titta på budskapsfilmen om Sveriges viktigaste jobb (ca 1,5 min)

Film kommunversion

Ladda ner och titta på kortfilmen Sveriges viktigaste jobb i kommuner

film landstingsversion

Ladda ner och titta på kortfilmen Sveriges viktigaste jobb i landsting

Nio strategier

Ladda ner och titta på vår kortfilm om hur vi kan möta rekryteringsutmaningen i välfärden

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!