Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Framtidsbranscher

Över en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn mellan 2013 och 2022. Vi har statistik över yrkena med bäst framtidsutsikter. Vilken bransch intresserar dig?

Du bygger cykelbanor och elektroniska motorvägar

Närmare 10 000 teknikerjobb och över
40 000 servicejobb blir lediga de närmaste åren. Det behövs ingenjörer, hantverkare och personal inom köks- och städservice.

Du kan få hjärtan att slå

Närmare 90 000 läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, tandläkare, ingenjörer och vårdadministratörer kommer behöva rekryteras inom de närmsta åren.

Du håller en ensam människa i handen

144 000 jobb kommer att finnas i kommunerna äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och stöd till funktionshindrade.

Du låter barn upptäcka världen

Skolan och förskolan behöver rekrytera ungefär 150 000 personer fram till 2022.
Det kommer finnas över 50 000 jobb för lärare och 30 000 jobb för förskollärare de närmsta åren.

Här är rekryteringsbehovet störst

Störst i antal är rekryteringsbehovet i socialtjänst/äldreomsorg samt i förskola/skola. Dessa verksamheter svarar för nästan hälften av det totala rekryteringsbehovet, cirka 150 000 vardera. Det innebär att en tredjedel av medarbetarna i skolan, förskolan och omsorgen kommer att vara nya 2022 jämfört med 2013.

Näst störst rekryteringshov i antal har hälso- och sjukvården, där drygt 90 000 personer beräknas behövas. Det innebär att en dryg tredjedel av medarbetarna (40 %) kommer att vara nya 2022 jämfört med 2013. Andelen nyanställda inom området service är ännu högre, 56 %.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!