Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Jurist

Vad gör en jurist?

Du analyserar och tolkar lagtexter och löser juridiska problem. Att förhandla och företräda ingår också i de flesta juristjobb.

Inom kommun och landsting har jurister många olika arbetsuppgifter, till exempel rådgivning om lagtolkning, utformning av avtal och kontrakt och ansvar för remissvar till myndigheter. En viktig uppgift är att svara på frågor från kollegor, till exempel medarbetare i vården som undrar om sekretess och tolkning av hälso- och sjukvårdslagen.

Som jurist i kommun och landsting företräder du  också din arbetsgivare i domstolsförhandlingar, till exempel när en medborgare har överklagat ett beslut.

Utbildning

Det finns många utbildningar inom juridik med olika inriktning och längd. Juristprogrammet omfattar 270 högskolepoäng, 4,5 års heltidsstudier. Affärsjuridikutbildningen samt rättsvetenskapliga utbildningen är på 180 högskolepoäng, 3 års heltidsstudier.

Framtidsutsikter

Arbetsmarknaden bedöms vara god. Bland annat på grund av att jurister verkar inom fler branscher idag än tidigare.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!