Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Fakta, hälso- och sjukvård

Nöjda patienter och många unga som funderar på att jobba i vården. Fler än många tror, vad trodde du?

4 av 10 av unga kan tänka sig att jobba i vården

En undersökning av Ungdomsbarometern visar att nästan 40 % av unga kan tänka sig att jobba i hälso- och sjukvården.

9 av 10 av patienter är nöjda med bemötandet i sjukvården

När SKL frågade patienter om hur de upplever primär- och specialistsjukvården svarade nio av tio att de är mycket nöjda med bemötandet.

8 av 10 är nöjda med tandvården

Enligt Sveriges Kvalitetsindex undersökning 2014 är åtta av tio tandvårdspatienter nöjda med sin tandvård.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!