Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

8 av 10 är nöjda med tandvården

8 av 10 är nöjda med tandvården

Fler än många tror. Vad trodde du?

När Svenskt Kvalitetsindex frågade tandvårdspatienter hur de upplever tandvården svarade åtta av tio att de är mycket nöjda. 95 % av vuxna tandvårdspatienter anser också att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen. Siffrorna är så höga är tack vare alla professionella medarbetare som jobbar i tandvården.

Fler medarbetare behövs

I tandvårdssektorn jobbar ungefär 12 000 tandsköterskor, 7 000 tandläkare och 4 000 tandhygienister med att se till att våra tänder hålls friska. Inom tio år beräknas totalt 11 000 nya medarbetare behöva rekryteras.

För tandsköterskor ser framtidsutsikterna ljusa ut. Fram till 2022 beräknas 6 000 nya tandsköterskor behövas i välfärdssektorn som en följd av pensionsavgångar.

Tandläkare kommer att ha stora möjligheter att få jobb framöver om de väljer att arbeta utanför utbildningsorter och storstadsområden. I storstäder och på studieorterna kommer efterfrågan att vara mindre.

Stor efterfrågan på tandläkare

Behovet av tandhygienister är ganska balanserat. Endast 1 000 nya tandhygienister behövs inom tio år.

Jobbet som tandhygienist

Källor

När Svenskt Kvalitetsindex undersökte hur kunder upplever olika typer av samhällsservice 2014 svarade åtta av tio tandvårdspatienter att de är mycket nöjda med tandvården. Samhällsservice 2014 (PDF, nytt fönster)

95 % av vuxna tandvårdspatienter anser att de blir bemötta på ett bra sätt av personalen. Det visar Socialstyrelsens nationella utvärdering av tandvården 2013 (PDF, nytt fönster)

Rekryteringsbehov inom tandvården

Ladda ner bilden

8 av 10 är nöjda med tandvården

Vill du dela bilden på en hemsida eller i sociala medier? Här kan du ladda ner den i olika format:

Instagram

Facebook

Twitter

Hemsida (toppbild 620x 220 px)

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!