Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

9 av 10 är nöjda med bemötandet i sjukvården

9 av 10 är nöjda med bemötandet i sjukvården

Fler än många tror. Vad trodde du?

När SKL frågade patienter om hur de upplever primär- och specialistsjukvården svarade nio av tio att de är mycket nöjda med bemötandet. Patienterna har i stor utsträckning också svarat att de känner sig delaktiga och har stort förtroende för personalen.

Fler professionella medarbetare behövs

För att hälso- och sjukvården ska fortsätta vara bra och bli ännu bättre behövs fler professionella medarbetare. Inom de närmsta tio åren behövs totalt 89 000 nya medarbetare i sektorn. Bland annat behövs undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och vårdadministratörer.

Det ökade behovet av personal beror både på att många som jobbar i vården idag snart går i pension men också att befolkningen blir allt äldre.

Källor

Enligt SKL:s nationella patientenkät 2014 är nio av tio patienter inom primärvården och specialistvården nöjda med personalens bemötande. SKL Nationell patientenkät 2014 (nytt fönster)

Om rekryteringsbehoven i vården och omsorgen Sveriges Viktigaste Jobb i vården och omsorgen - Hur möter vi rekryteringsutmaningen? (2014) (nytt fönster)

Läs mer

Ladda ner bilden

9 av 10 är nöjda med bemötandet i vården

Vill du dela bilden på en hemsida eller i sociala medier? Här kan du ladda ner den i olika format:

Instagram

Facebook

Twitter

Hemsida (toppbild 620x 220 px)

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!