Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Du kan rädda liv

Ambulanssjuksköterska

Vad gör en ambulanssjuksköterska?

Du och ditt team tar hand om någon som är akut sjuk eller varit med om en olycka.

Du undersöker patienten antingen på plats eller i ambulansen på väg till sjukhus. Du kollar andning, puls- och blodtryck. Om det behövs lägger du förband eller ger läkemedel.

Om patienten får hjärtstillestånd ger du hjärt- och lungräddning. När ambulansen är framme överlämnar du patienten och informerar sjukhuspersonalen om patientens tillstånd. Dina insatser är ofta livsavgörande.

Rallyföraren Jenny-Lee testar en dag som ambulanssjuksköterska

Se filmen med Jenny-Lee

Utbildning

För att bli ambulanssjuksköterska ska du först vara utbildad sjuksköterska. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng, 3 års heltidsstudier, där teoretiska avsnitt varvas med praktik.

För att bli ambulanssjuksköterska vidareutbildar du dig genom specialistutbildning i ambulanssjukvård. Att bli specialistsjuksköterska omfattar 60 högskolepoäng, 1 års heltidsstudier.

Som ambulanssjuksköterska får man ofta göra insatser som är livsavgörande för människor, och det är stort, Andreas Matsson, ambulanssjuksköterska Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Andreas Matsson om att vara ambulanssjuksköterska

Framtidsutsikter

Mycket goda. Behovet av ambulanssjuksköterskor är stort.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!