Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Jennie-Lee testar yrket ambulanssjuksköterska

Att köra en motorstark ambulansbil var inte det svåraste provet rallystjärnan Jennie-Lee ställdes inför när hon en dag fick testa att vara ambulanssjuksköterska.

Beskriv din bild av att jobba inom välfärden nu jämfört med innan du provade att jobba som ambulanssjuksköterska

Min bild av välfärdsjobben har egentligen inte ändrats så mycket. Jag hade redan på förhand en väldigt positiv bild och visste att det skulle vara intressant att prova på ett sådant jobb. Jag fick snarare bevisat för mig att det var just så bra som jag hade förväntat mig.

Vad var roligast?

Allt var kul, men roligast var att gå igenom själva ambulansens olika delar. Det är ju en mindre akutmottagning därinne! Att köra den kändes lite ovant från vad jag annars kör, det var mer som en servicebuss.

Vad vill du framföra till andra om Sveriges Viktigaste Jobb?

Om jag själv hade stått inför ett gymnasieval i dag så hade jag definitivt övervägt att utbilda mig till ambulanssjuksköterska. Förut visste jag inte så mycket om yrket, men efter att ha provat på det inser jag vilket otroligt viktigt jobb det är. Jag känner mig säkrare nu, eftersom jag vet att det ska mycket till för att ambulanssjuksköterskorna inte ska kunna ta hand om människor i en akutsituation.

Om du skulle jobba med något annat än att vara rallyförare, vad skulle det vara?

Polis vore det mest intressanta yrket för mig. Jag har alltid velat bli det och det är något jag fortfarande funderar över. Polisyrket påminner ju en hel del om att jobba som ambulanssjuksköterska.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!