Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Jag tar dina värden på allvar

Biomedicinsk analytiker

Vad gör en biomedicinsk analytiker? Det kan du läsa om här.

Du analyserar prover och tar ibland själv prover på patienter. Du utför kemiska, mikrobiologiska eller genetiska analyser och kan också arbeta med vävnadsprover och transfusionsmedicin (blodöverföring). Ofta är det din analys som avgör om en patient får rätt behandling.

Din arbetsplats kan vara ett laboratorium inom hälso- och sjukvården. Eftersom analysutrustning och metoder utvecklas snabbt behöver du ständigt uppdatera dina kunskaper.

Ellen Bergström testar yrket biomedicinsk analytiker

Se filmen med Ellen

Utbildning

Biomedicinska analytiker utbildas inom högskolan på Biomedicinska analytikerprogrammet. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng, 3 års heltidsstudier. Det finns två inriktningar: Laboratoriemedicin och klinisk fysiologi.

Utbildningen ger både naturvetenskapliga, tekniska och medicinska kunskaper, liksom kunskaper i dokumentation och kvalitetssäkring. Det innebär att du har en relativt bred arbetsmarknad.

De närmaste åren kommer det att behövas många fler biomedicinska analytiker. På det viset är det verkligen ett framtidsyrke, Jimmy Sonsky biomedicinsk analytiker i Stockholm.

Jimmy Sonsky om att vara biomedicinsk analytiker

Framtidsutsikter

Mycket goda. Under de närmaste åren gör stora pensionsavgångar att behovet av biomedicinska analytiker växer kraftigt.

läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!