Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Ulrika Brunn om att vara dietist

Ulrika Brunn, jobbar på Centrum för Epidemiologi och Samhällsmedicin, Stockolms läns landsting och projektsamordnare för verktyget SkolmatSverige. Studerat tre år vid Uppsala universitet. Dessutom ett extra år i USA, Food and Nutrition.

Vad gör dietist till ett viktigt yrke, enligt dig, och vilken roll spelar de i samhället?

Komplex fråga men rolig att besvara! Dietist är ett viktigt yrke därför att vi sitter på expertkunskap om till exempel kost, näringslära och livsmedel. Människor har olika behov och dietister kan granska och ifrågasätta olika dieter, vilken typ av kost som lämpar sig för en viss person. Dietister har dessutom träning i att kommunicera och förmedla ut budskap. I utbildningen ingår en del psykologi och samtalsmetodik. Den kunskapen som dietister har är ovärderlig för att nyansera, problematisera och förmedla en hälsosam inställning till mat och hälsa.

Vilken viktig kunskap bidrar dietister med och vilka positiva effekter har de på folkhälsan?

Dietisten, med sin kompetens, ses allt mer som en resurs för samhället. Att ta hjälp av dietister och andra nutritionskunniga i förebyggande syfte och inte enbart sätta in deras tjänster och kunskaper efter att en person har insjuknat anser jag gör skillnad för folkhälsan.

Du jobbar med verktyget, SkolmatSverige, som tagits fram för att kolla näringsinnehållet i skolmaten. Kan du kort berätta vad syftet med verktyget är och varför är det viktigt att man får bra mat i skolan?

I Sverige finns det ett lagkrav som innebär att skollunchen för eleverna ska vara kostnadsfri och näringsriktig. Det är alla barns rättighet. Att åtminstone få en bra skollunch bidrar till att elever utvecklas samt orkar koncentrera sig och prestera i skolan. Det grundlägger bra matvanor för livet, vilket i sin tur främjar en god folkhälsa, på både kort och lång sikt.

Men SkolmatSverige gör mer än att bara kontrollera näringsinnehållet i skolmaten. Vi kollar även på säker mat (riskfri och hygienisk), måltidsutbudet, miljöpåverkan och hur skolorna jobbar för mer ekologiska produkter. Vi tar även med pedagogiken som en aspekt, att mat inte bara ses som en måltid. Barnen ska involveras i maten. Alla delar bidrar till en resultatrapport om vad som redan funkar men också förbättringsförslag. Resultatrapporten, som lämnas ut till skolorna, ska främja ett större samarbete, inte bara skolköket utan fler ska ha nytta av rapporten.

Vad är det roligaste med att arbeta som dietist?

Att möta och komma i kontakt med människor. Att förmedla budskap varje dag och eftersom mat engagerar så många, är det väldigt tacksamt. Just kommunikationen mellan människor är intressant. Det handlar i många fall inte alls om hur mycket kunskap och fakta du sitter inne med, det handlar om hur du förmedlar den. Sen är det fantastiskt att prata om mat hela dagarna!

Vilka egenskaper eller intressen tror du krävs för att bli en bra dietist?

Det viktigaste tror jag är att du har ett genuint matintresse och att även vara nyfiken på matens inverkan och koppling till hälsan i stort.

Varför valde du själv att bli dietist?

Jag skulle börja studera och frågade mig själv vad jag tycker är intressant. Jag funderade på vad jag ville lära mer om och lägga flera års studier på istället för att låta arbetsmarknad och pengar styra mitt val. Och det har visat sig vara en utbildning som gett många oväntade möjligheter!

Vad vill du säga till de ungdomar som är intresserad av att bli dietist?

Dietistyrket innebär fler möjligheter än vad man kanske tror. Många dietister jobbar idag på sjukhus eller inom primärvården men det är viktigt att komma ihåg att man kan styra sina karriärsmöjligheter beroende på sina intressen. Det blir vad man gör det till och det går att påverka sin egen väg. Jag har tidigare jobbat kliniskt, det vill säga med sjukvård men jobbar nu engagerat i ett projekt av ett helt annat slag. Jag tror att det håller på att växa fram en allt större sektor inom bland annat livsmedelsindustrin, träning- och hälsosektorn samt inom marknadsföring och kommunikation.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!