Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Tandhygienist

Vi hjälper till att hålla tädner friska

Vad gör en tandhygienist? Det kan du läsa om här.

Som tandhygienist arbetar du för bättre munhälsa. Du kan arbeta både med undervisning och information och med patientbehandling. Det är vanligt att du arbetar i team med tandläkare. I samband med behandling tar du saliv- och bakterieprov, tar bort tandsten, putsar och polerar och kan ge smärtlindring.

Ibland har du som tandhygienist hand om de regelbundna undersökningarna och tandhälsokontrollerna. Du ställer då diagnos om karies- och tandlossningssjukdomar och bedömer om patienten behöver behandling för karies eller tandlossning. Du kan som tandhygienist även arbeta förebyggande till exempel som ”flourtant” på förskola och skola.

Utbildning

Tandhygienistutbildningen finns inom högskolan på ett tiotal orter i landet och omfattar två till tre års studier. Med 120 högskolepoäng, två års heltidsstudier, kan du ta ut tandhygienistexamen. Läser du ett år till, sammanlagt 180 högskolepoäng, får du en filosofie kandidatexamen med huvudområdet oral hälsovetenskap.

Framtidsutsikter

Inom tio år beräknas 1 000 nya tandhygienister behövas i tandvårdssektorn.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!