Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Du gör så att staden tar form

Arkitekt

Vad gör en arkitekt?

Du ritar och beskriver miljöer, allt från rum och byggnader till parker och städer. Du har ofta stor frihet att göra något som du tycker är estetiskt tilltalande. Samtidigt behöver du ta hänsyn till tekniska, ekonomiska och miljömässiga krav. Din viktigaste uppgift är skapa miljöer som fungerar för användarna.

Inom kommuner arbetar arkitekter ofta med stads- och samhällsplanering. Större kommuner har även landskapsarkitekter som ansvarar för parker och övriga utemiljöer.

Marcus "Stamsite" Nyman testar att jobba som planarkitekt

Se filmen med Marcus

Utbildning

Arkitektprogrammet omfattar 300 högskolepoäng, 5 års heltidsstudier. Efter tre år finns möjlighet att avlägga kandidatexamen. En termins eller ett års uppehåll för en längre praktikperiod är vanligt. Det är också vanligt med utbytesstudier i ett annat land. Att bli landskapsarkitekt är en egen utbildning som även den omfattar 5 års heltidsstudier.

Arkitektyrket är väldigt kreativt. Det dyker ständigt upp nya problem som behöver en lösning. Olof Karlsson, planarkitekt i Botkyrka kommun.

Olof Karlsson om att vara planarkitekt

Framtidsutsikter

Ganska bra arbetsmarknad för nyligen utbildade. Erfarna arkitekter är väldigt eftertraktade.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!