Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Jag släcker brinnande hus

Brandingenjör

Vad gör en brandingenjör?

Brandingenjör är ett mycket varierat yrke: Du är både räddningsledare vid olyckor, rådgivare på försäkringsbolag, brandskyddsexpert vid nybyggnation och utbildare som föreläser om brandskydd och livräddning.

I rollen som räddningsledare har du ledningsansvar för all brandpersonal på plats och samverkar med bland annat ambulanspersonal och polis. Du håller även i kontakten gentemot massmedia.

Som brandingenjör i en kommun är du sakkunnig åt byggnadsnämnden vid stora projekt som till exempel byggnation av ett nytt sjukhus. Eller så jobbar du kanske på konsultfirma och biträder en byggherre till just ett sådant bygge. Uppgiften är att svara för att samhällets krav på brandskydd följs.

När kommunen gör en översiktsplan för var bostäder och industrier ska placeras lämnar du synpunkter på vad som är bäst ur säkerhetssynpunkt.

Den del i mitt arbete som jag tycker är särskilt roligt är omvärldsanalys för att följa trender och utveckling inom brandområdet, Helena Klasson brandingenjör i Norrbotten.

Helena Klasson om att vara brandingenjör

Utbildning

Till brandingenjör kan du läsa på två platser i Sverige, i Lund och Luleå. Programmet omfattar 210 högskolepoäng, 3,5 års heltidsstudier. Under utbildningen läser du grundläggande tekniska ämnen samt specialkurser i brandteknik. Luleå tekniska universitet har även beteendevetenskapliga inslag som exempelvis riskhantering och ledarskap. För att få behörighet som räddningsledare går du ett påbyggnadsår på Räddningsskolan i Revinge, som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 

Det roligaste med jobbet är variationen. Ena stunden sitter jag och arbetar med en riskanalys som kommer ta ett antal månader att slutföra. Andra stunden befinner jag mig ute vid en olycka där jag måste fatta snabba beslut, Jon Moln Teike, brandingenjör på Kiruna räddningstjänst

Jon Moln Teike om att vara brandingenjör

Framtidsutsikter

Mycket goda. Det finns idag fler jobb än utbildade brandingenjörer.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!