Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Vi ser till att det finns både fotbollsplaner och ridhus

Bygglovshandläggare

Vad gör en bygglovshandläggare?

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av dina beslut. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen.

Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen. Innan ett bygge sätter igång leder du samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger. 

Utbildning

Det finns ett flertal eftergymnasiala utbildningar till bygglovshandläggare. Ett vanligt upplägg är att utbildningen omfattar 60 högskolepoäng, 1 års heltidsstudier, och innehåller en längre praktikperiod på en kommun.

Varje dag är unik och jag lär mig ofantligt mycket genom möten och samtal, Agnetha Fahlgren bygglovshandläggare i Bjurholm.

Agnetha Fahlgren om att vara bygglovshandläggare

Framtidsutsikter

Goda. Många bygglovshandläggare går i pension under de närmaste åren.

läs mer

gör vårt yrkestest

Adam Tensta blev bygglovshandläggare i vårt yrkestest, Vad blir du?

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!