Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Jag skapar hållbara städer

Miljöinspektör

Vad gör en miljöinspektör?

Som miljöinspektör jobbar du med tillsyn och ser till att organisationer och företag följer lagar och förordningar.

Den största arbetsgivaren för miljöinspektörer är kommunerna. Som miljöinspektör i en kommun är du anställd på miljöförvaltningen och arbetar med miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll.

I arbetet besöker du olika verksamheter. Om det finns brister så uppmärksammar du detta och kan med stöd av lagen kräva att problemet ska lösas. I din roll behöver du vara pedagogisk och bra på att kommunicera, inte minst när åsikter går isär.

Utbildning

Utbildning till miljöinspektör finns vid flera universitet. Ett exempel är kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet som omfattar 180 högskolepoäng, 3-års heltidsstudier. Det finns även påbyggnadsutbildningar i miljöskydd. Utbildningarna är ofta magister- eller masterprogram och omfattar 1-2 år.

Framtidsutsikter

Relativt goda. De som utbildar sig inom yrket bedöms ha ganska lätt att få jobb.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!