Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Du får folk att åka tillsammans

Trafikplanerare

Vad gör en trafikplanerare? Det kan du läsa om här.

Du arbetar för en säker och miljömässigt hållbar trafikmiljö. Det kan röra sig om att övervaka att en ombyggnation av en korsning verkligen blir trafiksäker.

Som trafikplanerare i en kommun arbetar du med planering och gör utredningar om trafiksäkerhet och parkeringsfrågor. Du hjälper också till med att besvara remisser och yttranden och förbereder ärenden till kommunens politiska nämnder.

En annan viktig uppgift är att ha kontakt med allmänheten, myndigheter och organisationer.

Utbildningskrav

Högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik, väg- och trafikteknik omfattar 180 högskolepoäng, 3 års heltidsstudier.

Civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad omfattar 300 högskolepoäng, 5 års heltidsstudier. Utbildning fokuserar på samspelet mellan människa, miljö och teknik.

För att bli trafikplanerare är det meriterande om väljer inriktningen ”Samhällsplanering”.

Framtidsutsikter

Mycket goda. Det finns ett stort behov av trafikplanerare.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!