Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb
Du får stan att lysa

Fastighetsskötare

Vad gör en fastighetsskötare?

Du ansvarar för den inre och yttre skötseln av en fastighet. Du byter lampor och säkringar i gemensamma utrymmen, ser till att fläktar och värmepannor fungerar, åtgärdar stopp i avlopp och utför reparationer.

Jobbet blir aldrig aldrig enformigt. Jag får arbeta med mina händer och med många
handverktyg. Det känns bra att veta att man har en central roll i att de olika verksamheterna kan vara igång.

Göran Stålner, fastighetsskötare i Aneby kommun

Du sköter också grönytor, rabatter, häckar och träd. På vintern arbetar du med snöröjning, grusning och sandning. I jobbet använder du maskiner som till exempel gräsklippare och traktorer. Hur dina arbetsuppgifter ser ut beror ofta på storleken hos din arbetsgivare.

Som fastighetsskötare på en kommun arbetar du med drift och underhåll av kommunens fastigheter. I större kommuner är du mer specialiserad och på mindre ställs större krav på mångsidighet.

Utbildning

Gymnasieskolans VVS- och Fastighetsprogram med inriktning Fastighet. Lämpliga utbildningar finns även inom Yrkeshögskolan. Fastighetsskötare har varierande bakgrund, ofta med erfarenhet från yrken inom bygg, el, vvs eller något hantverksyrke. Under senare år har kraven på tekniska kunskaper ökat och kundkontakter blivit en viktigare del av fastighetsskötarens arbete.

Framtidsutsikter

För fastighetsskötare med rätt utbildning bedöms chanserna att få jobb vara relativt goda.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!