Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Stor efterfrågan på förskollärare

Förskollärare är ett framtidsyrke. Redan idag är det svårt att rekrytera förskollärare på många håll. Fler barn i kombination med att det pedagogiska uppdraget i förskolan har förstärkts innebär att efterfrågan kommer att öka ytterligare och att det kan bli brist på förskollärare.

Inom förskolan pågår stora förändringar. Trenden är att det pedagogiska uppdraget förstärks och fokus på barnens lärande ökar. Det innebär att förskollärarens roll stärks och att andelen förskollärare behöver öka. Samtidigt ökar antalet barn i förskole- och grundskoleåldern fram till 2022.

Sammantaget innebär detta att ungefär 30 000 förskollärare kommer att behöva rekryteras fram till år 2022. Detta kan bli problematiskt mot bakgrund av att det, under flera år, har utbildats för få förskollärare.

Läs mer om jobbet som förskollärare.

Insatser för att möta kommande behov av förskollärare

  • Fler platser på förskollärarutbildningen.
  • Fortsatt positiv utveckling med fler sökande till utbildningen.
  • Yrket behöver marknadsföras genom exempelvis feriejobb och praktikplatser.
  • Bättre möjligheter för barnskötare att vidareutbilda sig till förskollärare.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!