Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Stor efterfrågan på lärare

Det kommer att vara en bra arbetsmarknad för lärare i till exempel matematik, teknik, vissa språk, yrkesämnen samt speciallärare. Om inte flera insatser genomförs kan skolorna få svårt att rekrytera tillräckligt med lärare i de ämnen som skolorna efterfrågar.

Att ha en bra lärare är den enskilt viktigaste faktorn för en elevs resultat. Och för den som lockas av läraryrket ser framtiden ljus ut. Med en ökande andel barn och unga i befolkningen ökar behovet av till exempel yrkeslärare, speciallärare, lärare i matematik, teknik och vissa språk som spanska och modersmål.

Införandet av snävare behörighetsregler och lärarlegitimation ställer dessutom nya krav på vilken utbildning läraren behöver ha för att få undervisa i olika årskurser och ämnen. De nya kraven innebär att det kan bli svårt att rekrytera behöriga lärare till vissa ämnen, särskilt i små kommuner, små skolor och i glesbygd.

Sammantaget kommer det att behövas drygt 54 000 nya lärare till grund- och gymnasieskolan fram till 2022. Behoven skiljer sig mellan kommuner och regioner.

Läs mer om jobbet som lärare

Insatser för att möta skolornas behov av lärare

  • Det sammanlagda antalet platser på lärarutbildningen behöver öka.
  • Lärarutbildningen måste utbilda de lärarkategorier som skolorna har behov av. Den nya lärarutbildningen kommer att vara mer anpassad efter skolornas behov än den tidigare vilket kan ha positiva effekter på matchningen men det är viktigt att studenter lockas att söka de utbildningsinriktningar där efterfrågan är störst.
  • Läraryrket behöver bli mer attraktivt eftersom skolan behöver de mest motiverade medarbetarna. Insatser görs för locka fler till läraryrket till exempel stärka ledarskapet i skolan och utveckla olika typer av karriärvägar.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!