Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Barnskötare

Vad gör en barnskötare? Det kan du läsa om här.

Som barnskötare jobbar du med att ge barnen en trygg och stimulerande vistelse i förskolan. Att ge omsorg, leka och vara utomhus är viktiga delar i jobbet. I det vardagliga arbetet hjälps barnskötare och förskollärare åt med arbetsuppgifterna, men det är förskolläraren som har det pedagogiska ansvaret.

Som barnskötare hjälper du barnen praktiskt på många sätt, med exempelvis matning, sagoläsning, toalettbesök, utelek och tröst till ledsna barn. Du ger tillsammans med förskolelärarna barnen möjlighet och hjälp att utveckla sin fantasi genom att till exempel måla, teckna och skulptera i lera. Sång, musik, rytmik och drama är också viktiga uttrycksmedel.

Att hålla kontakten med föräldrarna är en viktig del av arbetet. Många föräldrar vill ha information om hur deras barn trivs på förskolan och fungerar i grupp med andra barn.

Utbildning

Gymnasieutbildningen barn- och fritidsprogrammet med inriktningen pedagogiskt arbete passar bra för dig som vill arbeta som barnskötare. Du kan även studera till barnskötare på Komvux. Till skillnad från förskollärare kräver barnskötare ingen högskoleutbildning.

Framtidsutsikter

Goda. Fler och fler förskolor efterfrågar utbildade förskollärare i första hand, men eftersom antalet barn i förskoleåldrar väntas vara fortsatt stort och antalet utbildade färskollärare inte motsvarar behovet så kommer även många barnskötare att behöva anställas.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!