Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Elevassistent

Vad gör en elevassistent? Det kan du läsa om här.

Som elevassistent hjälper du elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen i skolan. Det kan handla om att du hjälper elever hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar. Du hjälper eleven på ett sådant sätt att hen, trots sina eventuella svårigheter, ska ges samma förutsättningar att klara av skolan som andra barn.

Dina arbetsuppgifter kan variera mycket beroende på vilken elev du arbetar med. Det kan handla om att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna lära sig på bästa sätt. Ibland arbetar du med tekniska hjälpmedel, exempelvis när eleven har dyslexi.

Som elevassistent arbetar du i samråd med lärarna som har huvudansvaret och har även kontakt med övrig personal i skolan, som exempelvis fritidspedagoger, speciallärare, skolkökspersonal och skolledare.

Utbildning

Elevassistenter kan ha olika utbildningsbakgrund. Gymnasieutbildning inom till exempel barn- och fritidsprogrammet och eventuellt separat utbildning kring den funktionsnedsättning eleven har är vanliga krav från skolorna.

Framtidsutsikter

Relativt liten efterfrågan. En tid framöver förväntas det finnas fler utbildade elevassistenter än tjänster ute i landet.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!