Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Förskollärare

Vad gör en förskollärare? Det kan du läsa om här.

Som förskollärare uppmuntrar du och hittar vägar för de yngre barnens lärande och utveckling. Du är med från de första orden fram tills dess att barnet börjar skolan.

Genom lek, samtal, sång, drama och bild lär du barnen att upptäcka sina egna förmågor och uppskatta samspel med andra. En viktig del av ditt arbete är att på ett roligt och inspirerande sätt dokumentera barnens utveckling. Du har tät kontakt med barnens föräldrar.

Dina viktigaste egenskaper är engagemang, inlevelseförmåga, förståelse och fantasi.

Som förskollärare får jag möjlighet att tillsammans med barnen utforska och upptäcka, samt uppleva omgivningen. Snacka om att barnen lär sig via ett lustfyllt lärande, Gustaf Svensson förskollärare i Eskilstuna kommun.

Gustaf Svensson om att vara förskollärare

Utbildning

Förskollärarprogrammet är en av de fyra lärarexamina som finns idag och omfattar 210 högskolepoäng, 3,5 års heltidsstudier. Första året på utbildningen läser alla inriktningar en gemensam utbildningsvetenskaplig kärna, vilket är generella lärarkunskaper som till exempel betygssättning och bedömning.

Under utbildningen väljer du ämnesinriktning inom det förskolepedagogiska området.

I förskollärarprogrammet ingår även att utföra ett examensarbete.

Framtidsutsikter

Väldigt goda. Det finns ett stort behov i hela landet på utbildade förskollärare.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!