Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Fritidspedagog

Vad gör en fritidspedagog? Det kan du läsa om här.

Du arbetar med barn i skolan och hjälper till att skapa en meningsfull fritid före och efter skolan. Du ordnar fritidsaktiviteter som att snickra, måla och spela teater men uppmuntrar också barnen att ta egna initiativ. Du finns där för att uppmärksamma och lyssna på barn som behöver vuxenstöd.

De flesta fritidspedagoger arbetar med barn som är i åldern 6-12 år.

Kontakten med föräldrarna är viktig. Om ett barn har problem av något slag så kan fritidspedagogen även samarbeta med skolsköterska, kurator eller psykolog.

Utbildning

Du utbildar dig till fritidspedagog på lärarprogrammet inom högskolan. Lärarutbildningen består av tre delar: det allmänna utbildningsområdet, inriktning och specialisering. Utbildningen till fritidspedagog omfattar 210 högskolepoäng, tre och ett halvt års heltidsstudier.

Framtidsutsikter

Goda. Arbetslösheten för fritispedagoger är lägre än genomsnittet.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!