Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Arbetsterapeut

Vi förlänger livet med teknik

Vad gör en arbetsterapeut?

Som arbetsterapeut jobbar du med att ta tillvara och utveckla fysiska, psykiska och sociala funktioner, vanor, roller, färdigheter och förmågor, eller genom miljöinriktade åtgärder anpassa bostad, arbetsplats eller skola. Personerna du arbetar med kan ha en medfödd funktionsnedsättning eller ha fått en skada efter sjukdom eller olycka.

Ditt arbete är omväxlande. Ibland tränar du människors muskler, ibland deras förmåga att hålla kontakten med sina vänner. Ibland anpassar du ett hem eller en arbetsplats till helt nya villkor. Kanske hittar du lösningar ingen annan tänkt på förut. Du arbetar ofta i team med andra yrkesgrupper.

Tack vare dig och dina kollegor kan fler människor njuta av ett liv fullt av möjligheter. 

Utbildning

Arbetsterapeutprogrammet omfattar 180 poäng högskolepoäng, 3 års heltidsstudier.

Utbildningen är både praktiskt och teoretisk. Du kan fortsätta efter programmet och ta magister- eller masterexamen i arbetsterapi. Du har även möjlighet att avlägga licentiat- och doktorsexamen.

För legitimerade arbetsterapeuter med magister- eller masterexamen och minst fem års yrkeserfarenhet finns möjlighet att gå specialistutbildning och få specialistkompetens.

Framtidsutsikter

Mycket goda. Det finns ett stort och växande behov av arbetsterapeuter.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!