Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Akuten tar inte jullov

Den medicinska sekreteraren Sofia Bjurström på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala jobbar på som vanligt även på julafton.

Varför valde du att bli medicinsk sekreterare?

Jag ville ha ett mer administrativt jobb men ändå ha en social kontakt och interaktion med andra och det får jag på akuten. Jag ville arbeta med något viktigt och det känner jag att jag gör här.

Vad gör en medicinsk sekreterare?

I första hand handlar det om att skriva journalanteckningar. Läkarna dikterar besöken och vi antecknar i journalen vad de säger. Det skulle ta för mycket tid av läkarna om de skrev själva. Ett diktat kan vara allt från 30 sekunder till 10 minuter långt. Läkaren gör en bedömning och ställer diagnosen i fri text, vi diagnoskodar utifrån detta, och varje diagnos har en speciell kod.

Vi medicinska sekreterare sitter bland sköterskorna, läkarna och patienterna ute på akutmottagningen. Vi svarar på samtal från anhöriga från, röntgen och från avdelningarna. Och beställer tolk och sjukresor om det behövs och hjälper till med fax, brev och andra administrativa uppgifter.

Hur är det att jobba på julafton?

Folk är allmänt glada under jul. Det är julstämning på jobbet och det gör att det inte känns så jobbigt att arbeta över jul. Vi firar jul tillsammans och man blir som en stor familj.

Men under julen är det minimumbemanning med två personer under varje pass. Första passet är från klockan 07-16, andra passet är från klockan 11-20 och nattpasset är från klockan 20-06. I vanliga fall är de alltid minst fyra personer under varje pass. Det blir såklart mer att göra eftersom vi är så få men man måste komma ihåg att inte stressa upp sig. Det är alltid mycket att skriva då det kommer in ungefär 40 nya diktat/dygn, och under vintern kommer det många patienter till följd av halkan.

Hur är det att vara ifrån familj och släkt under julen?

Jag har alltid haft ett arbete där jag jobbat obekväma arbetstider, så som helger och högtider. Jag har jobbat på julafton många gånger innan. Min familj är utspridd på olika håll i landet och vi hittar andra tillfällen att träffas.

Firar ni julafton på jobbet?

De anordnas julbord för alla anställda i personalrummet. Det är trevligt att ha den samhörigheten med vårdpersonalen. Alla sitter och äter tillsammans; läkare, sjuksköterskor och vi medicinska sekreterare. För att kunna jobba jul ska man ha ett jobb och kollegor som man trivs med.

Vad är det bästa med att arbeta som medicinsk sekreterare?

Jag känner att jag hjälper till i vården och att jag gör skillnad. Jag hjälper inte till direkt med patienten men indirekt genom att avlasta vårdpersonalen. Vi jobbar för samma mål även om vi arbetar med olika saker.

Varför är medicinsk sekreterare ett av Sveriges Viktigaste Jobb?

Vi gör skillnad i vården. Läkarna vårdar patienterna och vi sköter det administrativa. Rätt person på rätt plats helt enkelt.

Medicinsk sekreterare, ett framtidsjobb

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!