14 oktober 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Gott om jobb i skolan men ingen lärarkris

Skolan behöver 150 000 nya medarbetare de närmaste tio åren. Arbetsmarknaden för flera yrkesgrupper är god. Det är ingen allmän lärarbrist, men i vissa ämnen finns svårigheter att rekrytera.

Särskilt goda möjligheter att få jobb har förskollärare, lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen, lärare i vissa språk på både grundskole- och gymnasienivå samt lärare i yrkesämnen och modersmål. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting.

Så löser vi rekryteringsutmaningarna En rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola

Strategier för rekryteringsutmaningen i skolan

Läs hela pressmeddelandet på skl.se

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!