21 oktober 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Här finns jobben i skolan

Framtidsjobben finns i välfärden. När det blir allt fler barn och unga i befolkningen, samtidigt som många medarbetare i skolan och förskolan uppnår pensionsålder, ökar behovet av personal.

Vi ser elever med särskilda behov

Några yrkesgrupper med särskilt goda utsikter att få jobb de närmaste åren är

  • Förskollärare och barnskötare
  • Specialpedagoger och speciallärare
  • Grundskollärare
  • Gymnasielärare
  • Fritidspedagoger

Mer om jobben i skolan

Så löser vi rekryteringsutmaningarnaEn rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola (2014)

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!